Zes jaar na het kraakverbod

Hoe onmisbaar is kraken voor de leefbaarheid in Amsterdam?

Kraken is een maatschappelijk verschijnsel sinds 1964, dat per 1 oktober 2010 officieel is verboden (Wet Kraken en Leegstand). Vorige week donderdag 27 oktober 2016, iets meer dan zes jaar na het kraakverbod, werd in Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst georganiseerd om de effecten van het kraakverbod nader te bespreken. Centrale vraag: “Wat voor invloed heeft het verbod op de leefbaarheid in de stad Amsterdam?

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie Gedeeld Amsterdam die inspeelt op de groeiende kloof tussen arm en rijk. De reeks Gedeeld Amsterdam, is een verkenningstocht naar de staat van de tweedeling en ongelijkheid in Amsterdam.

De avond in een notendop

De avond werd geopend door Kim de Jong van Positief Links en Harriet Bergman van Recht op Stad. In hun presentatie Gevolgen kraakverbod voor Amsterdam geven ze aan dat door het kraakverbod burgers vooral pressiemiddel kwijt zijn. Verder heeft het vooral een negatief effect op mensen aan de onderkant van de samenleving. Er zijn in Amsterdam honderden panden ontruimd en het percentage sociale huurwoningen is gedaald van 63% in 2012 naar 57% in 2016. Ze zijn van mening dat wijken die nu worden opgeknapt, ten koste gaat van de vroegere bewoners die langzaam worden verdrongen.

Naast Kim de Jong en Harriet Bergman waren er nog twee gastsprekers aanwezig: Korrie Molenaar van Niet te Koop en Hay Schoolmeesters van Urban Resort. Actievoerder van de laatste bezetting van een pand aan de Borgerstraat, Korrie Molenaar, vindt dat het dalende percentage sociale huurwoningen in de stad het probleem is voor de lage klasse. De reden van de laatste bezetting was om een duidelijk statement te maken tegen de (uit)verkoop van steeds duurder wordende sociale huurwoningen in Amsterdam. Op de vraag wat heeft het opgeleverd zei Molenaar dat zo’n bezetting werkt, omdat je wooncorporaties raakt waar het pijn doet.

Hay Schoolmeesters is een voorstander van kraken. De doelstellingen van de Urban Resort komen sterk overeen met de kraakfilosofie: collectiviteit & redzaamheid. Hij is van mening dat problematiek omtrent de huidige woon-situatie in de stad gezamenlijk opgelost moet worden. Hier kunnen de broedplaatsen een belangrijke rol in hebben: door zich bijvoorbeeld in te zetten voor het onderhoud in de wijken, maar ook door de buurtfunctie over te nemen en te helpen met problemen in de wijk.

Concluderend

Consequenties voor de leefbaarheid in Amsterdam zijn vooral te voelen onder Amsterdammers met een laag inkomen. Deze mensen verliezen hun contracten en worden op straat gezet om plaats te maken voor koopwoningen. Door toenemende sociale ongelijkheid zijn meer mensen gedwongen om een woonplek buiten Amsterdam te gaan zoeken. De oorzaak hiervan is dat huisjesmelkers via verschillende websites als Airbnb panden het hele jaar door illegaal als ‘shortstay’ verhuren.

Er is volgens de meeste sprekers een harde aanpak nodig om deze alternatieve manier van geld verdienen in orde maken. Ook om ervoor te zorgen dat plannen wat betreft gemeentelijke quotum – 45 % sociale woningen in de wijken – waargemaakt worden.

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Amsterdam
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu