burgerinitiatief

Derde golf burgerinitiatieven zwelt aan

Burgerinitiatief Utrecht

17-12-2016 Opnieuw is er een opmars van burgerinitiatieven, en dit is de derde keer dat dit gebeurt. Hoogleraar Tine De Moor zegt dat deze beweging al begon vóór de financiële crisis. Ditmaal is er een mengeling van oudere en jongere generaties, en opvallend is hun onafhankelijkheid van politieke voorkeur. P+ belichtte dit fenomeen in een […]

Burgerinitiatieven hebben baat bij professionalisering

Rotterdam burgerinitiatief

05-05-2017 Leesruimtes, energiegemeenschappen en buurtbedrijven: burgers tonen steeds vaker initiatief om maatschappelijke kwesties aan te pakken en een actieve rol te spelen in openbare diensten. Dergelijke burgeracties krijgen veel aandacht van overheden die de voordelen ervan zien. De duurzaamheid van deze initiatieven is echter een vraagteken. Met duurzaamheid bedoelen we hier de capaciteit van burgers […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.