Cooperatie

De cooperatie: Hoe doe je dat?

De cooperatie

28-09-2018 Energiecoöperaties starten vaak vanuit een specifiek project, waarbij in de beginfase intensief pionierswerk vereist is. Wanneer een project succesvol draait, gebruiken velen hun vergaarde ervaring, netwerk en middelen voor nieuwe initiatieven. Dit roept de vraag op hoe deze nieuwe projecten te integreren in de bestaande coöperatiestructuur of hoe rekening te houden met toekomstige initiatieven […]

Een cooperatie starten, hoe doe je dat?

Cooperatie Amsterdam

2015 Inzicht in Wooncoöperaties: Wat komt erbij kijken? Een wooncoöperatie vertegenwoordigt de ultieme zelforganisatie waarbij bewoners zelf instaan voor het beheer en onderhoud van hun huizen. Sinds 1 juli 2015 valt de wooncoöperatie onder de Woningwet. Geïnteresseerde groepen kunnen hulp krijgen bij het formuleren van een voorstel, dat ze vervolgens bij hun woningcorporatie kunnen indienen. […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.