Culturen samenbrengen

Culturen bij elkaar brengen

Culturen samenbrengen

Wanneer strategische allianties, zoals fusies, worden gevormd, kruisen twee verschillende culturen elkaars pad. Deze ontmoetingen zijn vaak niet alleen maar positief. Voorbeeld: Partij A kan partij B als bureaucratisch zien, terwijl zij zichzelf als flexibel en modern beschouwen. Wat is Cultuur? 1. Functies van Cultuur Cultuur brengt een sociale ordening: het zorgt voor herkenbare patronen […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.