Democratie

Het Oegandees Youth Manifesto als nieuw politiek actiemiddel

Amsterdam Utrecht democratie

16-01-2018 In onze moderne samenleving wordt er steeds meer van burgers verwacht dat ze actief bijdragen aan hun eigen leven en omgeving. Hoewel velen hier enthousiast over zijn, stuiten ze vaak op de bestaande grenzen van onze democratische structuren. Een verlangen naar grotere invloed vraagt niet alleen om een veranderende interactie tussen overheid en burgers, […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.