Stadmakers

Agenda stadmakers

Amsterdam stadmakers

22-09-2016 Hoe kunnen we stadsvernieuwers het beste ondersteunen? Deze cruciale vraag vormde de kern van de ‘Challenge Stad van de Toekomst’, een initiatief dat tussen april 2015 en 2016 werd georganiseerd door Kennisland in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. De waardevolle ervaringen en inzichten verzameld gedurende dit traject zijn gebundeld, in samenwerking met onderzoeksinstituut DRIFT. […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.