Wonen

Ruimte om te wonen

Ruimte om te wonen

3-11-2015 Het transformeren van leegstaand vastgoed Recentelijk is er met meerdere gemeenten gesproken over het transformeren van ongebruikt vastgoed naar woningen voor zowel vluchtelingen als andere woningzoekenden. Dit bevordert zowel de integratie als het draagvlak voor vluchtelingenbeleid. Maatschappelijke voordelen Nederland ontvangt veel vluchtelingen. Voor hen en andere woningzoekenden zou leegstaand vastgoed een snelle en duurzame […]

Een cooperatie starten, hoe doe je dat?

Cooperatie Amsterdam

2015 Inzicht in Wooncoöperaties: Wat komt erbij kijken? Een wooncoöperatie vertegenwoordigt de ultieme zelforganisatie waarbij bewoners zelf instaan voor het beheer en onderhoud van hun huizen. Sinds 1 juli 2015 valt de wooncoöperatie onder de Woningwet. Geïnteresseerde groepen kunnen hulp krijgen bij het formuleren van een voorstel, dat ze vervolgens bij hun woningcorporatie kunnen indienen. […]

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.