We leven in een tijdperk waarin we gaan meemaken dat bepaalde grondstoffen op raken of zo duur worden dat ze niet meer bruikbaar zijn. Daarnaast blijft onze vuilnisbelt groeien en groeien. Als we afval niet meer beschouwen als last maar als grondstof voor nieuwe producten creëren we nieuwe waarde. In de circulaire stad gaan we slimmer en efficiënter om met onze grondstoffen en afval. Dit leidt niet alleen tot milieuwinst, maar ook tot nieuwe business, nieuw ontwerp en nieuwe samenwerking.

Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu