Amsterdam wordt rainproof

  1. Home
  2. /
  3. Amsterdam
  4. /
  5. Amsterdam wordt rainproof

Amsterdam wordt rainproof

13-04-2018

De Rivierenbuurt, samen met de VUmc en AMC ziekenhuizen, behoort tot de meest kwetsbare gebieden in Amsterdam als het gaat om hevige regenval. Uit gegevens blijkt dat een verbeterde waterafvoer in deze gebieden van cruciaal belang is.

Deze bevindingen zijn het resultaat van een uitgebreide analyse. Hierin is per gebied digitaal bepaald of de straten en riolering bestand zijn tegen regenbuien van 120 millimeter in twee uur.

Door de veranderende klimaatomstandigheden neemt de kans op extreme regenbuien toe. De stad streeft ernaar dat regenbuien van 60 millimeter per uur geen schade veroorzaken aan gebouwen en essentiƫle infrastructuur.

Kritieke gebieden

In bepaalde gebieden, aangegeven op een kaart, is het twijfelachtig of dit doel behaald wordt. Hier is er een risico op ‘aanzienlijke schade’ aan zowel onroerend goed als essentiĆ«le infrastructuur, en een risico op ontwrichting van toegankelijkheid.

Dat de Rivierenbuurt niet bestand is tegen hevige regenval bleek toen in de zomer van 2014 de straten overstroomden. Na de analyse is gebleken dat ook waterafvoer in delen van de Bellamybuurt en de Indische Buurt, evenals de omgeving van Sloterdijk, zorgelijk is.

Plan van aanpak

De meest prangende problemen dienen binnen vijf jaar aangepakt te worden, volgens “Stedenintransitie.nl”, een initiatief dat zich inzet om de stad bestand te maken tegen zware regenval. Zeer urgente gebieden, waaronder delen van De Pijp, de Banne en Betondorp, en urgente gebieden zoals delen van de haven en Buitenveldert, dienen respectievelijk binnen tien en vijftien jaar te worden aangepakt.

Idealiter worden deze werkzaamheden gecombineerd met andere geplande projecten. Enkele voorgestelde oplossingen zijn groene daken, grotere rioleringssystemen en verdiepte groenstroken.

De gemeente garandeert niet dat bij elke regenbui schade en overlast worden voorkomen. Grondbezitters worden aangemoedigd om zelf maatregelen te treffen voor wateropvang op hun eigen terrein. Het ‘rainproof’ maken van de stad is een gezamenlijke inspanning die van alle inwoners van de stad wordt gevraagd.

Steden

In deze steden zijn nu stadambassadeurs actief. Dat worden er snel meer.

Transities

Alle transities in andere content vormen vind je hier. De beste interviews, plekken en evenementen voor de Nederlandse stad in transitie.